Jätemaksujen käyttö

Jätelaki ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.

Kunnan järjestämän jätehuollon maksut löytyvät Järviseudun jätelautakunnan hyväksymästä jätemaksutaksasta. Jätelain 79 § mukaisesti kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaita ja muita jätehuoltopalvelujen käyttäjiä.

 

Jätemaksujen käyttö vuonna 2019