Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä.

Kuljetusyrittäjän kanssa sopimus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti.
Sopimusta tehtäessä on sovittava kiinteä tyhjennysväli. Jätteiden hakua tarvittaessa yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassaolevaksi sopimukseksi.

Sopimus voidaan tehdä vain jätehuoltorekisteriin kuuluvan kuljetusyrityksen kanssa.
Kiinteistönhaltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.
 

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä myös yhteisellä jäteastialla. Tämä tarkoittaa, että kahdella tai useammalla kiinteistöllä on yhteinen jäteastia  kotitalousjätteelle. Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä:

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf

Jätteenkuljetusyrittäjällä on Jätelain mukainen ilmoitusvelvollisuus jätelautakunnalle  jätteenkuljetukseen liittyneistä kiinteistöistä.

 

Jätekuljettajat

 

Alajärvi:

Autoyhtymä Mertaniemi Ky

044 553 3615

 

Kuljetus ja konetyöt Rantala Ky

0400869 524

 Halsua:

Kaustisen Monitoimi

0400763 758

 Kyyjärvi:

Jätehuolto Matti Hautala

040 557 5352

Lappajärvi:

Kuoppalan Jätehuolto Oy

0400 863 236

Lestijärvi:

Reisjärven jätehuolto ja

koneurakointi

0400 772 333

Perho:

Jätehuolto Matti Hautala

040 557 5352

Reisjärvi:

Reisjärven jätehuolto ja

koneurakointi

0400 772 333

Soini:

Soinin Puhtaanapito

040 510 3580

Vimpeli:

Jätehuolto P. Nuolikoski Oy

0400 369 164

 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajat


Järviseudun jätelautakunnan alueen sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajat