Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä.

Kuljetusyrittäjän kanssa sopimus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti.
Sopimusta tehtäessä on sovittava kiinteä tyhjennysväli. Jätteiden hakua tarvittaessa yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassaolevaksi sopimukseksi.

Sopimus voidaan tehdä vain jätehuoltorekisteriin kuuluvan kuljetusyrityksen kanssa.
Kiinteistönhaltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.
 

Vierekkäisten kiinteistöjen yhteinen kimppa-astia

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä myös yhteisellä jäteastialla. Tämä tarkoittaa, että kahdella tai useammalla kiinteistöllä on yhteinen jäteastia  kotitalousjätteelle. Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä:

Sähköinen lomake

Käytämme virallista ja turvallista Suomi.fi-palvelua sähköiseen asiointiin

Tulostettava pdf

 

Jätteenkuljetusyrittäjällä on jätelain mukainen ilmoitusvelvollisuus jätelautakunnalle  jätteenkuljetukseen liittyneistä kiinteistöistä.

 

Jätteenkuljettajia toimialueellamme

 

Alajärvi

Autoyhtymä Mertaniemi Ky

044 553 3615

 

Alajärvi

  

Kuljetus ja konetyöt Rantala Ky

0400869 524

 Halsua

Kaustisen Monitoimi Oy

0400763 758

 Kyyjärvi

Jätehuolto ja kuljetus M. Hautala Oy

040 557 5352

Lappajärvi

Kuoppalan Jätehuolto Oy

0400 863 236

Lestijärvi

Sun Avux Oy

0400 772 333

Perho

Jätehuolto ja kuljetus M. Hautala Oy

040 557 5352

Reisjärvi

Sun Avux Oy

0400 772 333

Soini

Soinin Puhtaanapito Oy

040 510 3580

Vimpeli

Jätehuolto P. Nuolikoski Oy

0400 369 164

 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajia


Toimialueen lietteiden kuljettajatietoja tästä.