Järviseudun jätelautakunnan kokoukset

 

Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään kokouksissa. Alueen asukkaisiin vaikuttavista asioista varataan kuntalaisille vaikuttamismahdollisuudet ennen päätöksentekoa.

Järviseudun jätelautakunnan kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä lautakunnan nähtävillepanopäätökset mukaan viimeistään torstaina kolmen viikon kuluttua kokouksesta Alajärven kaupungin nettisivuilla sekä jäljennös pöytäkirjasta lähetetään tiedoksi Järviseudun jätelautakunnan alueen kuntien kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirjat ovat luettavissa Alajärven kaupungin pöytäkirjapalvelussa.
 

Pöytäkirja-arkisto

 

Uusimmat pöytäkirjat löytyvät Alajärven kaupungin pöytäkirjapalvelusta http://tweb.alajarvi.fi/

Käyttöohje: valitse hakukohteeksi 'Pöytäkirjat'-välilehti ja toimielimeksi 'Järviseudun jätelautakunta'. Paina sitten 'Hae kokoukset'.


Vuoden 2019 pöytäkirjat löytyvät 

Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 11.12.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 23.10.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 28.8.2019