Järviseudun jätelautakunnan kokoukset

 

Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään kokouksissa. Alueen asukkaisiin vaikuttavista asioista varataan kuntalaisille vaikuttamismahdollisuudet ennen päätöksentekoa.

Järviseudun jätelautakunnan kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä torstaina kolmen viikon kuluttua kokouksesta Alajärven kaupungin keskustoimistossa sekä jäljennös pöytäkirjasta Järviseudun jätelautakunnan alueen kunnissa. Lisäksi pöytäkirjat ovat luettavissa Alajärven kaupungin nettisivuilla. Alla suorat linkit pöytäkirjoihin.
 

Pöytäkirja-arkisto

Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 28.8.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 14.5.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 13.12.2018
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 9.10.2018