Hyppää pääsisältöön

Jätemaksun kertymä ja käyttö

Jätelaki ohjaa kunnallisen jätehuollon järjestämistä, toteuttamista ja valvontaa. Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) mukaisesta järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.

Kunnan järjestämän jätehuollon maksut löytyvät Järviseudun jätelautakunnan hyväksymästä jätemaksutaksasta.

Jätelain 79 § mukaisesti kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaita ja muita jätehuoltopalvelujen käyttäjiä.

Vuoden 2023 selvitys jätemaksun kertymästä ja sen käytöstä julkaistaan tässä sen valmistuttua.

Kertymä ja käyttö vuonna 2023