Hyppää pääsisältöön

Jätehuollon määräykset

Jätelainsäädäntö

Jätehuollon järjestämistä säädellään erityisesti jätelaissa. Ajantasaisen jätelain, jäteasetuksen ja muut jätealan säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä. Voimassaoleva jätelaki tuli voimaan 1.5.2012.

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.2.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Voimassa olevat Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset:

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Perustelumuistio

Bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäinen kuljetusalue löytyy Paikkatietoikkunasta.

Tietoa keräysvälineistä ja tyhjennysväleistä löytyy täältä.