Hyppää pääsisältöön

Tehtävät ja Toiminta

Järviseudun jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Jätelautakunnalle kuuluvia tehtäviä ovat mm:

  • Päätökset jätteiden keräyspaikoista
  • Päätökset jätteenkuljetuksista
  • Päätökset kunnan jätehuoltomääräyksistä
  • Päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä
  • Päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
  • Päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista
  • Kiinteistöittäisen jätteenkuljetusrekisterin ylläpito
  • Kiinteistöittäisen kompostirekisterin ylläpito

Jätehuolto käytännössä

Millespakka Oy

Jätehuollon käytännön palvelutehtävät kuuluvat kuntien yhteiselle jäteyhtiölle, Millespakka Oy:lle. Millespakka Oy hoitaa mm. jätteiden käsittelyn, jätehuollon palveluverkoston ylläpidon sekä jäteasioiden neuvonnan ja tiedottamisen. Millespakan nettisivuilta pääset tutustumaan myös jätelajitteluohjeisiin.

Muut jätehuollon toimijat

Tietoa jätteenkuljetusyrityksistä alueellamme saat Jätteenkuljetus-otsikon alta.

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisille. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisia ovat ympäristösihteeri ja asianosainen lautakunta esimerkiksi tekninen lautakunta. Lisäksi ELY-keskukset valvovat mm. jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta.