Hyppää pääsisältöön

Jätehuollon määräykset

Jätelainsäädäntö

Jätehuollon järjestämistä säädellään erityisesti jätelaissa. Ajantasaisen jätelain, jäteasetuksen ja muut jätealan säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä. Voimassaoleva jätelaki tuli voimaan 1.5.2012.

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.6.2016.

Voimassa olevat Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset:

Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Järviseudun jätelautakunnan yleisiin jätehuoltomääräyksiin hyväksytyt muutokset

Tietoa keräysvälineistä ja tyhjennysvälistä saat täältä.