Hyppää pääsisältöön

Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

17. tammikuuta 2024

Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset on uudistettu vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 9.1.2024 § 7 hyväksynyt Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.2.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Jätehuoltomääräykset, perustelumuistio ja asiaa koskeva pöytäkirjanote ovat julkisesti nähtävillä niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita määräykset koskevat. Järviseudun jätelautakunnan koko pöytäkirja 9.1.2024 on nähtävillä osoitteessa https://tweb.alajarvi.fi/

Alla Järviseudun jätelautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset, perustelumuistio ja pöytäkirjanote:

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Perustelumuistio

Pöytäkirjanote - Järviseudun jätelautakunta 09.01.2024 § 7

Järviseudun jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 4.3.2024 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta:

Vaasan hallinto-oikeus vaasa.hao(at)oikeus.fi         
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen
liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Ajankohtainen

Uusimmat Uutiset