Hyppää pääsisältöön

Tiedosta nämä jätehuoltoon liittyvät määräykset ja lait – Tunnetko velvollisuutesi?

18. kesäkuuta 2024

Kierrätys.jpg

Järviseudun jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteislautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Alajärven kaupunki.  Jätelautakuntaan kuuluvat Alajärven ohella Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli.

Alueen jätehuoltomääräyksiä on uudistettu tämän vuoden alussa vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Poikkeuksia tähän ovat kiinteistöjen tulipesien pienimuotoiset sytykkeenä toimivat paperit, pahvit ja kartongit.

Taajaman ulkopuolella avopolttona saa polttaa pieniä määriä mm. risuja, kuivia olkia ja käsittelemätöntä puuta aiheuttamatta haittaa naapurustolle ja ympäristölle.

Kiinteistönhaltijan tulee olla liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Tämä koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Liittymisvelvollisuus on täytetty, kun sopimus jätehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteenkuljetusyrityksen kanssa on tehty. 

Biojäte: Biojätteellä on oltava oma keräysastiansa tai kompostinsa. Biojätettä ei saa laittaa yleiseen poltettavan jätteen jäteastiaan, johon myös mm. vaarallisen jätteen laittaminen on kiellettyä. 

Taajamissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee olla keräysastia biojätteille ja kiinteistön haltija on velvollinen sopimaan jäteyhtiö Millespakka Oy:n kanssa jätteiden noutamisesta.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella biojätteen keräys vähintään viiden asuinhuoneistojen kiinteistöjen, asumispalveluyksiköiden ja kunnan palvelutoiminnan kohteiden osalta järjestetään jäteviranomaisen vahvistamalla reittialueella 1.9. alkaen. Myös reittialueella sijaitsevat kotitaloudet voivat liittyä tähän biojätteen erilliskeräykseen.

Muiden kiinteistöjen haltijoiden tulee tehdä kirjallinen sopimus biojätteiden keräilystä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jos biojätteet käsitellään omatoimisesti kompostoimalla, tulee jätelautakunnalle tehdä tästä jätelain mukainen ilmoitus. Biojätettä kompostoivista kiinteistöistä pidetään kirjaa. Myös vanhat ja pitkään käytössä olleet kompostorit tulee ilmoittaa. 

Kompostointi-ilmoituksia voi lähettää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse osoitteisiin:

Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi ja jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.

Roskaantumisen ehkäiseminen: Jätelaki säätää myös roskaamiskiellon, joka kieltää jätteen jättämisen, esineen hylkäämisen tai aineen päästämisen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyvyyden vähentymistä tai loukkaantumisen vaaraa. 

Järviseudun jätelautakunta haluaa vielä lopuksi muistuttaa kuntalaisia ehkäisemään roskaantumista omalla toiminnallaan sekä tarkkailemalla ympäristöään ja tekemään ilmoituksia havaitsemistaan epäkohdista.

Ajankohtainen

Uusimmat Uutiset