Hyppää pääsisältöön

Vierailu Westenergy Oy:n jäte-energialaitoksella

31. lokakuuta 2023

Järviseudun jätelautakunta ja Millespakka Oy:n hallitus vierailivat yhdessä Westenergyllä 26.10.2023 ja pääsivät tutustumaan jäte-energialaitoksen toimintaan. Yritysesittelyn aikana vierailijat pääsivät kuulemaan Westenergyn toiminnasta ja tutustumaan jätteen jalostamisen hyötyihin sekä haasteisiin. Laitoskierroksella vierailijat puolestaan pääsivät näkemään minkälaisista asioista, kalustosta, työtehtävistä ja prosesseista arki laitoksella koostuu.

Westenergy tähtää menestykselliseen kiertotalouteen, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti, ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden tavoitteena on jätteen vähimmäismäärä tai jopa sen syntymättömyys. Erilaisten tuotantoprosessien sivu- ja jäännöstuotteet on tarkoitus hyödyntää raaka-aineina toisissa prosesseissa. Näin materiaalit kiertävät tehokkaasti ja taloudellisesti, ja ympäristön kuormitus vähenee.

Kierrätykseen soveltuva ja soveltumaton jäte

Monet eri materiaalit on mahdollista kierrättää ja jätteestä lajitellaan kierrätykseen soveltuvat materiaalit hyötykäyttöön uusien tuotteiden valmistusta varten. Lyhyesti sanottuna kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä.

Westenergy tekee tiivistä yhteistyötä omistajayhtiöiden kanssa, jotta jäte-energialaitokselle päätyisi vain kierrätykseen soveltumatonta poltettavaa jätettä. Kierrätykseen soveltumaton jäte muutetaan laitoksessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Tuhka hyödynnetään maanrakennusmateriaalina ja betonituotteiden valmistuksessa, ja tuhkasta eroteltu metalli kierrätetään. Kaikki materiaalit, energia ja ravinteet pyritään jalostamaan tehokkaasti takaisin hyötykäyttöön.

Westenergy toimii jätehuollon ja energiasektorin välimaastossa. Tuottamalla energiaa jätteestä, jota ei voi muuten hyödyntää, säästetään luontoa, kun kaatopaikkakuormitus, ilmastolle haitalliset hiilidioksidipäästöt ja vesistöihin päätyvät jätteet vähenevät.

Vierailu

Jätteet palavat noin 80 neliömetrin kokoisella arinalla 1000 asteen lämpötilassa. Arinan pohjassa on reikiä, joista ohjataan ilmaa tulipesään. Kuvassa vierailijat ovat juuri päässeet kurkkaamaan laitoksen tulipesään, joka on ryhmän takana.

Ajankohtainen

Uusimmat Uutiset