Hyppää pääsisältöön

Lomakkeet

Kiinteistöllä tapahtuva kotitalouden biojätteiden kompostointi

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite tulee voimaan 1.1.2023. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden sisällä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilö kokoaa kaikki kompostoria käyttävät kiinteistöt yhteen ilmoitukseen ja toimittaa ilmoituksen Järviseudun Jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi. Yhteisen kompostorin tilavuus suositellaan mitoitettavaksi n. 50l/hlö.

Ilmoitus kiinteistöllä tapahtuvasta kompostoinnista:

Sähköinen lomake     Käytämme virallista ja turvallista Suomi.fi-palvelua sähköiseen asiointiin.

Tulostettava lomake

Vierekkäisten kiinteistöjen poltettavan jätteen yhteinen jäteastia

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan liittyä myös yhteisellä jäteastialla. Tämä tarkoittaa, että kahdella tai useammalla kiinteistöllä on yhteinen jäteastia kotitalousjätteelle. Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Yhteisen jäteastian vastuuhenkilö kokoaa kaikki jäteastiaa käyttävät kiinteistöt yhteen ilmoitukseen ja toimittaa ilmoituksen Järviseudun Jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Ilmoitus poltettavan jätteen yhteisen jäteastian käytöstä:

Sähköinen lomake     Käytämme virallista ja turvallista Suomi.fi-palvelua sähköiseen asiointiin.

Tulostettava lomake