Hyppää pääsisältöön

Lomakkeet

Kiinteistöllä tapahtuva kotitalouden biojätteiden kompostointi

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite tulee voimaan 1.1.2023. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden sisällä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilö kokoaa kaikki kompostoria käyttävät kiinteistöt yhteen ilmoitukseen ja toimittaa ilmoituksen Järviseudun Jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi. Yhteisen kompostorin tilavuus suositellaan mitoitettavaksi n. 50l/hlö.

Ilmoitus kiinteistöllä tapahtuvasta kompostoinnista:

Sähköinen lomake     Käytämme virallista ja turvallista Suomi.fi-palvelua sähköiseen asiointiin.

Tulostettava lomake

Lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen yhteinen jäteastia eri jätelajeille

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen voidaan liittyä myös yhteisellä jäteastialla. Kaksi tai useampi toisiaan lähellä sijaitseva kiinteistö voi sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää, mikäli kiinteistöt ovat kohtuullisen kokoisia ja sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä eli samassa pihapiirissä.

Yhteisen jäteastian voi järjestää perustaa seuraaville jätelajeille:

  • Poltettava jäte
  • Biojäte
  • Muut erilaiset kierrätyskelpoiset jätelajit

Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Yhteisen jäteastian vastuuhenkilö kokoaa kaikki jäteastiaa käyttävät kiinteistöt yhteen ilmoitukseen ja toimittaa ilmoituksen Järviseudun Jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä:

Sähköinen lomake     Käytämme virallista ja turvallista Suomi.fi-palvelua sähköiseen asiointiin.

Tulostettava lomake