Hyppää pääsisältöön

Jätehuollon perusmaksu

Perusmaksu

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella kiinteistöiltä peritään jätehuollon perusmaksua, jolla katetaan esimerkiksi hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut. Tämän lisäksi maksua käytetään jätehuollon järjestämiseen liittyvien suunnittelu-, neuvonta- ja muista tehtävistä sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Perusmaksua peritään jätteenkäsittelyhinnaston mukaisesti asuinkiinteistöiltä, vapaa-ajan asunnoilta sekä kuntien ja seurakuntien toimitiloista. Vapaa-ajan asunnon perusmaksun hinnassa on otettu huomioon asunnon käyttöaste.

Perusmaksut (hinta sis. alv. 24%)

Vakituinen asunto, kuntien ja  seurakuntien  toimitilat 38,50 €
Rivi- ja kerrostalohuoneisto (huoneistoja 5 tai enemmän) 31,48 €
Vapaa-ajan asunto 16,00 €
Vapaa-ajan asunto (vakituinen asunto Millespakka Oy:n toimialueella) 12,70 €

Vapaa-ajan asunnon luonteeseen kuuluu, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Mikäli vapaa-ajan asunto on käytettävissä loma-asumiseen, on siitä maksettava perusmaksu, vaikka käyttö olisi vähäistä.

Perusmaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuin- tai vapaa-ajanrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, joka voi olla 1) kunnan rakennusvalvonnan lausunto käyttökelvottomuudesta, 2) muu riippumaton asiantuntijalausunto käyttökelvottomuudesta tai 3) selvitys, joka osoittaa, että rakennuksesta ei mene kiinteistöveroa.

Tarkempaa tietoa taksasta ja hinnastosta saat kotisivuijen Taksat-otsikon alta.

Jäteastian tyhjennysmaksut

Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä. Jätteenkuljettaja laskuttaa jäteastian tyhjennysmaksun suoraan kiinteistön haltijalta.

Lisätietoja alueen jätteenkuljetuksesta saat Jätteenkuljetus-otsikon alta.

Sako- ja umpikaivolietteiden maksut

Kiinteistönhaltija sopii suoraan paikallisen jätteenkuljettajan kanssa sako - ja umpikaivojen tyhjentämisestä. Lietteenkuljettaja laskuttaa kuljetusmaksun asiakkaalta.