Hyppää pääsisältöön

Jätteenkuljetus

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järviseudun jätelautakunnan alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija sopii suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa kiinteistön jäteastian tyhjentämisestä.

Kuljetusyrittäjän kanssa sopimus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Sopimusta tehtäessä on sovittava kiinteä tyhjennysväli. Jätteiden hakua tarvittaessa yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassaolevaksi sopimukseksi.

Sopimus voidaan tehdä vain jätehuoltorekisteriin kuuluvan kuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistönhaltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Poltettavan jätteen kuljettajia

Jätteenkuljetusyrittäjällä on jätelain mukainen ilmoitusvelvollisuus jätelautakunnalle jätteenkuljetukseen liittyneistä kiinteistöistä.

Jätteenkuljetusyrityksiä toimialueellamme

Alajärvi

Autoyhtymä Mertaniemi Oy

044 553 3615

asko@mertaniemi.fi

Alajärvi

Kuljetus ja konetyöt Rantala Oy

040 592 1152

pau.rantala@gmail.com

Halsua

Ekokuljetus JNH Oy

040 038 8017

info@ekokuljetus.fi

Kyyjärvi

Jätehuolto ja kuljetus M. Hautala Oy

040 557 5352

matti.hautala@ppc.inet.fi

Lappajärvi

Kuoppalan Jätehuolto Oy

040 086 3236

info@kuoppalanjatehuolto.com

Lestijärvi

Sun Avux Oy

040 075 8333

sunavux@rj-jatehuolto.fi

Perho

Jätehuolto ja kuljetus M. Hautala Oy

040 557 5352

matti.hautala@ppc.inet.fi

Reisjärvi

Sun Avux Oy

040 075 8333

sunavux@rj-jatehuolto.fi

Soini

Soinin Puhtaanapito Oy

040 510 3580

soininpuhtaanapito@outlook.com

Vimpeli

Jätehuolto P. Nuolikoski Oy

040 090 9210

roskapate@gmail.com

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljettajia

Toimialueen lietteiden kuljettajatietoja alla.

Lietteen kuljettajia toimialueellamme

Alajärvi Ala-Mattinen Risto 040 0868163 risto.ala-mattinen@pp.inet.fi
Alajärvi Joensuu Jouni jouniheikkierik@gmail.com
Alajärvi Koneurakointi M & S Kantonen 0400 665 901 skantonen@hotmail.com
Alajärvi Kultavuori Pentti 065 574 585
Alajärvi T&T Rajala Oy 040 5494614 rajala@japo.fi
Alajärvi Maatalousyhtymä Taini Ari-Pekka,
Taini Markku ja Taini Vili-Veikko
040 018 2271 wtaini@gmail.com
Alajärvi V. Hosionaho Oy 040 089 0605 veikko.hosionaho@japo.fi
Alajärvi Mäkelän Imuautot Oy 050 553 0826 makelanimuautot@gmail.com
Halsua Ekokuljetus JNH Oy 040 038 8017 info@ekokuljetus.fi
Kyyjärvi Mäntynen Kari 040 7415167 kari.mantynen@hotmail.com
Lappajärvi Kuoppalan jätehuolto Oy 040 086 3236 info@kuoppalanjatehuolto.com
Lappajärvi Rauhala Jarkko 050 590 2724 jarkko.rauhala@japo.fi
Lappajärvi Storvik Mauno 040 086 3245
Lestijärvi Maanviljelijä Niko Kumpulainen 044 265 3990 nikoku90.nk@gmail.com
Lestijärvi SATOLAPPI Oy 050 584 7511 tommi.lappi@kase.fi
Perho Kananen Ville 040 512 1416 anette.kananen@gmail.com
Perho Koneurakointi ja Kuljetus
J Isomöttönen Oy
040 079 6999 j.isomottonen@gmail.com
Soini Metsätyö Esko Laitila Oy 040 592 7610 esko.laitila@pp.inet.fi
Soini Soinin Puhtaanapito Oy 040 510 3580 soininpuhtaanapito@outlook.com
Vimpeli Jukka Liikala Oy 0400 565 351 jukkaliikalaoy@japo.fi
Vimpeli Urakointi M. Kuivanen Ky 040 051 2776
Vimpeli TMI Asko Ahonen 040 530 9717
Reisjärvi  Sun Avux Oy 040 075 8333 sunavux@rj-jatehuolto.fi
Reisjärvi Korjaamo T Kokkoniemi 040 068 6567
Halsua Ekokuljetus JNH Oy 040 0388 017 info@ekokuljetus.fi